name

Vinnare 2013

Här kan du se alla ScanStar vinnare i 2013 tävlingen arrangerat av Finland


Scanstar 2013 vinnare

I årets Scanstar deltog 16 förpackningar från de fyra Nordiska länderna. Av dem tilldelades 8 Scanstar. Av dem gick 2 till Danmark och Finland respektive, 3 till Norge och en till Sverige. Den allmänna nivån på deltagarna var hög. De flesta lösningarna var i kategorin transport. Konsumentförpackningar var mindre representerade, kanske reflekterande de trängs ekonomiska tiderna. Lösningarna baserade sig mestadels på existerande plattformar för att lösa konkreta problem, endast ett fåtal utnyttjade ny teknologi för att sätta ny standard. Om ekonomin medger, hoppas juryn nästa år se ny mera nya lösningar baserade på ny teknologi. Scanstar vinnarna går vidare till Worldstar tävlingen, där WPO:s jury sammanträder i november.

Customised oxygen barrier packaging for sea food

Beskrivning:

Danska RPC Superfos a/s har utvecklat en serie på fyra bägartyper av formsprutad PP med en helt ny syrebarriär i kombination med membranförslutning. Förpackningen ger en hållbarhet för fisk- och skaldjursprodukter i två år vid rumstemperatur.

Juryns motivering:

Lösningen är en ny innovation med kombination av högeffektiv barriär som ger lång hållbarhet. De syretäta etiketterna ger samtidigt en god produktdisplay. Förpackingen är återförslutbar och lämplig för måltidssituation. Lösningen ger en kostnadsbesparing visavi aluminium. Kan som plastförpackning återvinnas antingen som material eller energi

Försäljnings- och serveringsbox för konfekt

Beskrivning:

Fazer Konfektyr från Finland har i samarbete med formgivaren LFH Illuminating Brands och lettiska förpackningstillverkaren VG Kvadra Pak AS tagit fram en ny kartongbox för konfektyr. Boxen består av två delar som åtskiljs när den öppnas. Förpackningen är lätt att öppna. Den inre delen tjänar som serveringsfat. Designen kombinerar de olika varumärkena i en enhetlig serie. Tryckningen av delarna sker simultant och hela förpackingen lämpar sig för maskinell fyllning. De glänsande lacken och pigmenten framhäver chokladens mjukhet, läckerhet och höga kvalitet.

Juryns motivering:

Förpackningen representerar ny design och funktionalitet genom hela leveranskedjan. Förpacknigen är effektiv på förpackningslinjen. Produkten är förseglad, återförslutbar samt ger en god användarupplevelse. Tryckning och design stöder god brand mage på butikshyllan.


Transport- och försändelsebox av vin

Beskrivning:

DS Smith Packaging Danmark har tagit fram en ny transport- och försändelseförpackning i wellpapp för olika slags vinflaskor. Tre olika vinflaskor kan läggas i förpackingen och förpackas enkelt. Den är även enkel att öppna med ett rivband. Förpackningens hållfasthet är testad och lämpar sig för kundspecifika leveranser.

Juryns motivering:

Förpackningen ger gott skydd för produkten, den enkel att använda för olika slags flaskor. Den löser ett problem son inte standardförpackningarna gör. Den är lätt att öppna. Materialet är återvinningsbart.

Ekornes H-clips system

Beskrivning:

Norska Peterson Packaging AS har tagit fram ett nytt låssystem för wellpappförpackningar. Låset i plast fungerar samtidigt som bärhandtag och ersätter således clips, tejp eller lim. Vid öppning behöver man inte använda kniv eller andra vassa föremål som kan skada produkten, i detta fall en dyrbar Ekornes stol.

Juryns motivering:

Lösningen är en ny innovation som löser ett hanteringsproblem. Förslutning och öppning skadar inte möbeln. Handtaget är stadigt och bra att gripa tag i. Plast och wellpapp går att återvinna separat.


Kitchen garden box

Beskrivning:

Stora Enso Packaging från Finland har i samråd med finska Fiskars Abp utvecklat en förpackning för Fiskars köksträdgård, en apparat med ljus och växtunderlag för örter. Förpackningen består av en kartong i wellpapp med inlägg och yttre skal med vackert tryck. Den yttre förpackingen tjänar också som inlägg i den inre.

Juryns motivering:

Boxen representerar exceptionellt god design med integration av många funktioner, den har gott materialutnyttjande och den har en ny enkel öppningsflik samt elegant finish.

Bulk-förpackning av "maximum arm lamper"

Beskrivning:

Glomma Papp, Norge har utvecklat ett nytt koncept för materialhantering. Förpackningen av värdefulla yrkeslampor sker på verkstadsgolvet i samband med produktionen. Inläggen möjliggör förpackning och låsning av lamporna enskilt. Då alla lampor packats läggs locket på. På samma vis kan lådan uppförpackas på t.ex. ett sjukhus med att ta ut en lampa i taget, vilket gör att de inte skadas.

Juryns motivering:

Förpackningen representerar en ny design av arbets- och leveransflödet, den skyddar produkten, den har minimum materialanvändning samt utgöt en enkel och effektiv lösning för en dyr produkt.

Golvdisplay med stor styrkekapacitet

Beskrivning:

Tidigare förpackning av Coca-Cola har utgjorts backar. Flaskorna packas numera i krympplast och behöver ett underlag för att staplas. Ett underlag för 24 flaskor, där flera kan ställas på en display fungerar både som transport och försäljningsförpackning. Förpackningen tillverkas av Glomma Papp, Norge.

Juryns motivering:

Förpackningen är en god lösning för mindre butiker, enkel att ställa upp och hantera, har hög kvalitet på tryck, den är fuktbeständig. Den stöder även brändimagen.

Clas Ohlson bälgvikta flyttlådor

Beskrivning:

Lösningen har tagits fram av Smurfit Kappa Sverige för att underlätta stapling av lådor, samt möjiggöra hemtransport av 4+4 lådor med hjälp av ett handtag.

Juryns motivering:

Förpackningslösningen är enkel och funktionell för transport och lagring av lådor, den representerar minimum materialanvändning,

 

Scanstar 2013 Juryen: