Om ScanStar

Scanstar är en samnordisk förpackningstävling som sedan 1969 arrangeras årligen av SPA - Scandinavian Packaging Association (tidigare SES) samarbetsorganisationen för förpackningsfrågor i Skandinavien

Scanstar 2020 arrangeres av:

Den Finska Emballageforening

 

Vem kan anmäla sig?

Tävligen är öppen för alla förpackningar som formgivits, konstruerats eller framställts i något av de nordiska länderna. Själva förpackningen beställd för ett nordiskt företags räkning kan delta i tävlingen. Den anmälda förpackningen ska vara marknadsförd före anmälningsdatum och får inte tidigare ha varit anmäld till Scanstar-tävlingen.

Anmälan kan göras av formgivaren, konstruktören, producenten eller användaren med övriga parters samtycke.

En deltagare har möjlighet att anmäla ett obegränsat antal olika förpackningar som uppfyller tävlingsreglerna.

Vad innebär en Scanstar?

Det företag, som tilldelas en Scanstar, får – utöver ett diplom – rätten att använda Scanstar-symbolen i sin marknadsföring av den prisbelönta förpackningen. Namnet på vinnarna publiceras internationellt kort efter juryns avgörande.

Förpacknngar som har mottagit en Scarstar äger rätt att delta i den globala Worldstar-tävlingen.