ScanStar 2021 broschyr

Deltag i årets ScanStar tävling

Den nordiske förpackningstävling, som kombinerar kreativitet, teknik och materialer


ScanStar är en samnordisk förpackningstävling som sedan 1969 arrangeras årligen av SPA - Scandinavian Packaging Association samarbetsorganisationen för förpackningsfrågor i Skandinavien

ScanStar 2021 invite

Elektronisk anmälning: 

http://gillet.nu/scanstar-2021/