Praktisk information

ScanStar 2021 arrangeras av Svenska Förpacknings gillet


Anmälan

Anmälan med beskrivning av alla anmälda förpackningar skall vara arrangören tillhanda senast 1. juni 2021 til

Varje deltagende förpackning skall insändas i minst ett fyllt (om möjligt) samt två ofyllda exemplar senast 4 juni 2021.

Varje tävlingsbidrag skall beskrivas närmare. Komplettera beskrivningen med bilder,
broschyrer, cd-roms etc. som kan belysa förpackningen och dess använding.

Varje tävlingsbidrag skall vara tullbehandlad och får ej medföra några extra kostnader för mottagaren.

 

Mer information

För mer information kontakta respektive lands förpackningsorganisation:

Emballasjeföreningen (Norge)
Tel. +47 22 121 760
kari@emballasjeforeningen.no

Svenska Förpackingsgillet (Sverige)
e-post: scanstar@gillet.nu

Finnish Packaging Association (Finland)
Tel. +358 40 5891 891
antro.saila@pakkaus.com

SI - The Federation of Iclandic Industries (ISL)
Tel. +354 591-0100
ingibjorg@si.is

Teknologisk Institut, Plast og Emballage (Danmark)
Tel. +45 72 20 31 50
bbi@teknologisk.dk