Jury 2020

Årets jury består av:


Jury

Antro Säilä, Pakkaus, Finland - Formand

Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark

Hanna Koivula, Helsinki University, Finland

Lars Windeman, Volvocars  Sverige

Ole Anton Bakke, Jotun A/S, Norge

 

SPA Observatør / Presse

SPA-observer: Magnus Sidling, Apak, Sverige

Presse: Johanna Nikunen, Pakkaus, Finland

 

Juryn har också rätt att använda utomstående expertis. Juryns beslut är slutgilig och kann inte överklagas.