Om ScanStar

ScanStar er en felles nordisk emballasjekonkurranse, som har vært arrangert hvert år siden 1969 av SPA, Scandinavian Packaging Association

Scanstar 2020 arrangeres av:

Den Finske Emballageforening


Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle emballasjeløsninger som er designet, konstruert eller fremstilt i et av de nordiske land. Emballasjeløsninger fremstilt i andre land, men som selges fra et nordisk selskap eller bestilles fra en nordisk kjøper kan også delta. Den påmeldte emballasjen skal være markedsført før påmeldingsdatoen. Den må ikke tidligere ha vært påmeldt til ScanStar-konkurransen.

Påmeldingen kan gjøres av formgiveren, konstruktøren, produsenten eller brukeren med de øvrige parters samtykke. Ethvert selskap har mulighet for å melde på et ubegrenset antall emballasjer som oppfyller konkurransereglene.

Hva innebærer en ScanStar?

Bedrifter som tildeles en ScanStar-pris får et diplom og retten til å bruke ScanStar-symbolet i sin markedsføring av den prisbelønnede emballasjen. Navnene på vinnerne publiseres internasjonalt kort tid etter juryens sluttbedømmelse.

Emballasjer som har mottatt en ScanStar, har rett til å delta i den internasjonale konkurransen WorldStar.