Jury 2021

Årets jury består av:


Jury

Mikael Gällstedt, Stora Enso, Sverige - Formand

Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark

Oona Caselegno, LAB University of Applied Sciences, Institute of Design and Fine Arts, Finland

Lars Windeman, Volvo Cars, Sverige

Ole Anton Bakke, Jotun A/S, Norge

 

SPA Observatør / Presse

SPA-observatør: Søren R. Østergaard, Teknologisk Institut, Danmark

Presserepresentant: Marcus Petersson, Packmarknaden, Sverige 

 

Juryen kan ved behov hente inn ekstern ekspertise. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.