Jury 2020

Årets jury består av:


Jury

Antro Säilä, Pakkaus, Finland - Formand

Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark

Hanna Koivula, Helsinki University, Finland

Lars Windeman, Volvocars, Sverige

Ole Anton Bakke, Jotun A/S, Norge

 

SPA Observatør / Presse

SPA-observer: Magnus Sidling, Apak, Sverige

Presserepræsentant: Johanna Nikunen, Pakkaus, Finland

 

Juryen kan ved behov hente inn ekstern ekspertise. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.