Bedømningskriterier


En emballasje kan påmeldes i en av følgende kategorier:

 • Forbrukeremballasje
 • Transport/distribusjonsemballasje
 • Øvrig emballasje

 Angi i hvilket aspekt emballasjen først og fremst skal bedømmes

 • Ny idé/nytt bruksområde
  Viser emballasjen en kreativ anvendelse av en ny idé eller et nytt bruk av en tradisjonell idé? Representerer den en større teknisk forbedring, bruk av ny design, materialer eller teknikker? Viser den teknologi overført fra et bruksområde eller industri til et annet bruksområde eller industri?
 • Beskyttelsesevne
  Gir emballasjen ekstra god beskyttelse når det gjelder biologiske, kjemiske og logistiske krav? Gi en beskrivelse av beskyttelsesevnen for denne emballasjen. Ivaretar de spesifiserte testmetodene seg i tilstrekkelig grad det uttrykte beskyttelsesbehovene for denne bruken? Lever emballasjen opp til testkravene i henhold til standardene?
 • Pris/kostnadsbesparelse
  Er det spesielle kostnadsbesparelser som skal tas i betraktning? Beskriv i detalj hvilke kostnadsbesparelser som er oppnådd i form av skadereduksjon, medarbeideromkostninger, lager/oppbevaringskostnader etc. Ble livssyklusen utvidet når det gjelder produktholdbarhet, anvendelse, materialminimering, økt materialestyrke etc.?
 • Brukervennlighet
  Hvordan blir emballasjen fylt, åpnet, gjenlukket, oppbevart? Kan den brukes på eksisterende pakkelinjer? Kan den brukes i logistikksystemet?
  Er der nye fordeler for sluttbrukeren, som lettere håndtering og oppbevaring?
 • Design
  Hvordan bidrar den strukturelle og grafiske designen til produktets image? Hvis det er redesign, hvordan er designen endret i forhold til tidligere design? Hvilke er de markante endringene og hvordan påvirker de sluttbrukeren?
 • Miljø
  Hvordan påvirker emballasjen miljøet? Er den miljømessig forsvarlig med hensyn til resirkulering og gjenbruk? Er emballasjen bærekraftig?

Skriv ut denne siden og ha den tilgjengelig når du fyller ut påmeldingsblanketten!