ScanStar -kilpailun säännöt


SCANSTAR 2021 -PAKKAUSKILPAILUN  SÄÄNNÖT

1§  
Scanstar-pakkaus kilpailun järjestää Suomen Pakkausyhdistys ry, yhteistyössä Scandinavian Packaging Associationin kanssa.

SPA on viiden Pohjoismaan pakkausalan yhteisön katto-organisaatio. Yhteisöt ovat:

            *   Suomen Pakkausyhdistys ry, Helsinki                                                                          *   Svenska Förpackingsgillet, Stockholm
            *   Teknologisk Institut, Emballage og Transport, Kööpenhamina
            *   Islands Hondvǽrks- og Industriforbund, Reykjavik
            *   Den Norske Emballasjeforening, OsloKilpailuun voi ilmoittautua pakkauksen valmistaja, käyttäjä tai suunnittelija muiden osapuolten suostumuksella.Kaikki Pohjoismaissa suunnitellut ja valmistetut pakkaukset voivat osallistua edellyttäen, että ne on tuotu markkinoille ennen ilmoittautumista kilpailuun. Pakkaukset, joita ei ole tuotu markkinoille ennen ilmoittautumista tai ovat aiemmin osallistuneet Scanstar-kilpailuun, eivät voi osallistua. Myös pohjoismaisen yrityksen tilaama pakkaus voi osallistua kilpailuun.Pakkaukset arvioi SPA:n nimeämä tuomaristo, jossa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä.  Yksi jäsenistä edustaa alan pohjoismaista ammattilehdistöä. Tuomaristo voi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta.

Tuomariston arvio perustuu yksinomaan SPA:n määrittämiin kriteereihin. Tuomariston päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.Tuomariston arviointiperusteet ovat taloudellisia, teknisiä ja ympäristöön liittyviä. Lisäksi otetaan huomioon mm. pakkauksen graafinen ulkoasu, käsiteltävyys, toimivuus jakeluketjussa valmistajalta loppukäyttäjälle, kuljetus- ja käsittelyominaisuudet, materiaalin kulutus sekä kustannustehokkuus.


 
Osanottajien mukaan ilmoittamien pakkausten määrää ei ole rajattu edellyttäen, että ne täyttävät yllämainitut säännöt. Osallistuvia pakkauksia
lähetetään kilpailuun kolme kappaletta, joista yksi on (mikäli mahdollista) täytetty ja kaksi tyhjää.

 Jos kilpailupakkaus sisältää pilaantuvaa tai pakastettua tuotetta tai se on kooltaan erityisen suuri, pyydetään ottamaan yhteys omaan kansalliseen
organisaatioon toimituksen yksityiskohtien sopimiseksi.Ilmoittautumislomake ja mahdolliset lisätiedot tulee täytettynä ja lähetettynä kilpailun järjestäjälle "Scanstar"-merkinnällä varustettuna ennen 1.06.2021. Katso lähetysosoite kohdasta "Käytännön ohjeita".

Kilpailuun ilmoitettujen pakkausten tulee olla perillä yllämainitussa osoitteessa viimeistään 4.06.2021.Osallistumismaksu on 1000 euroa / kilpailuun ilmoitettu pakkaus. Osallistumismaksu voidaan maksaa luottokortilla tai laskulla, ja se on maksettava ennen 4.06.2021.Palkituille pakkauksille myönnetään diplomi. Palkinnon saajalla on oikeus käyttää Scanstar-tunnusta palkitussa pakkauksessaan ja sen markkinoinnissa.


10§
Scanstar-palkinnon voittanut pakkaus saa osallistumisoikeuden maailmanlaajuiseen WorldStar-pakkauskilpailuun. Osallistujan pyynnöstä palkittu pakkaus voidaan automaattisesti ilmoittaa mukaan WorldStar-kilpailuun.