ScanStar -kilpailun säännöt


SCANSTAR -PAKKAUSKILPAILUN  SÄÄNNÖT

1§  
Scanstar-pakkaus kilpailun järjestää Scandinavian Packaging Association SPA.

SPA on viiden Pohjoismaan pakkausalan yhteisön katto-organisaatio. Yhteisöt ovat:

  • Suomen Pakkausyhdistys ry, Suomi                                             
  • Teknologisk Institut, Emballage og Transport, Tanska
  • Svenska Förpackingsgillet, Ruotsi
  • Islands Hondvǽrks- og Industriforbund, Reykjavik
  • Den Norske Emballasjeforening, OsloKilpailuun voi ilmoittautua pakkauksen valmistaja, käyttäjä tai suunnittelija muiden osapuolten suostumuksella.Kaikki Pohjoismaissa suunnitellut tai valmistetut pakkaukset voivat osallistua edellyttäen, että ne on tuotu markkinoille ennen ilmoittautumista kilpailuun. Pakkaukset, joita ei ole tuotu markkinoille ennen ilmoittautumista tai ovat aiemmin osallistuneet Scanstar-kilpailuun, eivät voi osallistua. Myös pohjoismaisen yrityksen tilaama pakkaus voi osallistua kilpailuun.Pakkaukset arvioi SPA:n nimeämä tuomaristo, jossa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä.  Yksi jäsenistä edustaa alan pohjoismaista ammattilehdistöä. Tuomaristo voi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta.

Tuomariston arvio perustuu yksinomaan SPA:n määrittämiin kriteereihin. Tuomariston päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.Tuomariston arviointiperusteet ovat taloudellisia, teknisiä ja ympäristöön liittyviä. Lisäksi otetaan huomioon mm. pakkauksen graafinen ulkoasu, käsiteltävyys, toimivuus jakeluketjussa valmistajalta loppukäyttäjälle, kuljetus- ja käsittelyominaisuudet, materiaalin kulutus sekä kustannustehokkuus.


 
Osanottajien mukaan ilmoittamien pakkausten määrää ei ole rajattu edellyttäen, että ne täyttävät yllämainitut säännöt. Osallistuvia pakkauksia
lähetetään kilpailuun kolme kappaletta, joista yksi on (mikäli mahdollista) täytetty ja kaksi tyhjää.

Jos kilpailupakkaus sisältää pilaantuvaa tai pakastettua tuotetta tai se on kooltaan erityisen suuri, pyydetään ottamaan yhteys omaan kansalliseen organisaatioon toimituksen yksityiskohtien sopimiseksi.Ilmoittautumislomake ja mahdolliset lisätiedot tulee täytettynä ja lähetettynä kilpailun järjestäjälle. Lähetysosoite ja kilpailun määräpäivät ilmoitetaan kunkin kilpailuvuoden käytännön ohjeissa.Osallistumismaksu on 1000 euroa / kilpailuun ilmoitettu pakkaus. Osallistumismaksu maksetaan kunkin järjestävän tahon määrittelemien maksuehtojen mukaisesti.


Palkituille pakkauksille myönnetään diplomi. Palkinnon saajalla on oikeus käyttää Scanstar-tunnusta palkitussa pakkauksessaan ja sen markkinoinnissa.


10§
Scanstar-palkinnon voittanut pakkaus saa osallistumisoikeuden maailmanlaajuiseen WorldStar-pakkauskilpailuun. Osallistujan pyynnöstä palkittu pakkaus voidaan automaattisesti ilmoittaa mukaan WorldStar-kilpailuun.