Arviointiperusteet


Kilpailukategoriat:

 • Kuluttajapakkaukset
 • Kuljetus/jakelupakkaukset
 • Muut pakkaukset

 Ensisijaisia arviontikriteereitä ovat:

 • Uusi idea/uusi käyttökohde
  Onko pakkausidea aivan uusi tai käytetäänkö ratkaisussa vanhaa ideaa uudella tavalla? Edustaako ratkaisu merkittävää teknistä parannusta, muotoilua, uutta materiaalia tai tekniikkaa? Onko pakkausratkaisulle kehitetty aivan uudenlainen käyttökohde vaikka kokonaan toiselta teollisuusalalta?
 • Suojausominaisuudet
  Suojaa tuotetta riittävän hyvin ottaen huomioon biologiset, kemialliset ja logistiset vaatimukset? Kuvaa pakkauksen suojausominaisuuksia. Läpäisee määritellyt testit tuotteen käyttöalueella? On standardien mukainen?

 • Hinta/kustannussäästöt
  Tuottaako ratkaisu kustannussäästöjä? Kuvaile kustannussäästöjä, esim. vähemmän vaurioita, alemmat työvoimakulut, vähentyneet varastointikustannukset ym. Piteneekö pakkauksen elinkaari, esim. lisäämällä tuotteen kestävyyttä, vähentämällä materiaalitarvetta, lisäämällä materiaalivahvuutta? 

 • Käyttäjaystävällisyys
  Miten pakkaus täytetään, avataan, uudelleensuljetaan ja säilytetään? Soveltuvuus logistiikkaketjuun? Voiko pakkausratkaisua käyttää olemassaolevilla pakkauslinjoilla? Tuoko pakkaus etuja loppukäyttäjälle, esim. käytettävyys? 

 • Design
  Parantaako rakenne- ja graafinen suunnittelu tuotteen imagoa? Onko design entistä parempi? Jos on, miten? Mitkä ovat tärkeimpiä muutoksia ja niiden vaikutus loppukäyttäjälle?

 • Ympäristö
  Pakkauksen ympäristövaikutukset? Onko pakkaus ympäristöystävällinen uudelleenkäyttö- ja kierrätysnäkökulmasta? Onko pakkaus kestävän kehityksen mukainen? 

Tarkastele kaikkea edellämainittuja seikkoja täyttäessäsi ilmoittautumislomaketta.