Jury 2020

Årets jury består af:


Jury

Antro Säilä, Pakkaus, Finland - Formand

Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark

Hanna Koivula, Helsinki University, Finland

Lars Windeman, Volvocars, Sverige

Ole Anton Bakke, Jotun A/S, Norge

 

SPA Observatør / Presse

SPA-observer: Magnus Sidling, Apak, Sverige

Presserepræsentant: Johanna Nikunen, Pakkaus, Finland

 

Juryen kan efter behov indkalde ekstern ekspertise. Juryens afgørelse er endelig og kan ikke ankes.