Bedømmelseskriterier


Hver emballage kan tilmeldes til én af følgende kategorier:

 • Forbrugeremballage
 • Transport/distributionsemballage
 • Anden slags emballage

 Derefter angives ud fra hvilket aspekt emballagen først og fremmest skal bedømmes

 • Ny idé/anvendelse
  Viser emballagen en kreativ anvendelse af en ny idé eller en ny brug af en traditionel idé? Repræsenterer den en større teknisk forbedring, brug af nye designs, materialer eller teknikker? Viser den teknologi overført fra et anvendelsesområde eller industri til et andet anvendelsesområde eller industri?
 • Beskyttelsesevne
  Giver emballagen ekstra god beskyttelse mht. biologiske, kemiske og logistiske krav? Giv en beskrivelse af beskyttelsesevnen for denne
  emballage. Henvender de specificerede testmetoder sig i tilstrækkelig grad til det udtrykte beskyttelsesbehov for denne anvendelse? Lever emballagen
  op til test-kravene i henhold til standarderne?
 • Pris/omkostningsbesparelse
  Er der specielle omkostningsbesparelser som skal tages i betragtning? Beskriv i detaljer hvordan omkostningsbesparelserne blev til fx skades-
  reduktioner, medarbejderomkostninger, lager/opbevaringsomkostninger etc. Blev livscyklusen udvidet fx produktholdbarhed, anvendelse, materiale-
  minimering, forøget materialestyrke etc. ?
 • Brugervenlighed
  Hvordan bliver emballagen fyldt, åbnet, genlukket, opbevaret? Kan den bruges på eksisterende pakkelinier? Kan den bruges i logistiksystemet?
  Er der nye fordele for slutbrugeren, så som lettere håndtering og opbevaring?
 • Design
  Hvordan bidrager det strukturelle og grafiske design til produktets image? Hvis det er et redesign, hvordan er designet så ændret i forhold til det tidligere
  design? Hvad er de markante ændringer og hvordan påvirker de slutbrugeren?
 • Miljø
  Hvordan påvirker emballagen miljøet? Er den miljøansvarlig med hensyn til genanvendelse og genbrug? Er emballagen bæredygtig?

UDSKRIV SIDEN TIL BRUG VED UDFYLDNING AF TILMELDINGSBLANKET.