Praktisk information

ScanStar 2017 arrangeras av Den finska Förpackningsforeningen (Finnish Packaging Association)


Anmälan

Anmälan med beskrivning av alla anmälda förpackningar skall vara arrangören tillhanda senast den 7. Juni 2017

Varje deltagende förpackning skall insändas i minst ett fyllt (om möjligt) samt två ofyllda exemplar.

Varje tävlingsbidrag skall beskrivas närmare. Komplettera beskrivningen med bilder,
broschyrer, cd-roms etc. som kan belysa förpackningen och dess använding.

Varje tävlingsbidrag skall vara tullbehandlad och får ej medföra några extra kostnader för mottagaren.

De tävlande förpackningar skall sändas til Den finska Förpackningsforeningen (Finnish Packaging Association, Ritarikatu 3 b A2, 00170 Helsinki, Finland) senast 14. Juni 2017.

 

Mer information

För mer information kontakta respektive lands förpackningsorganisation:

Den Norske Emballasjeförening DNE (Norge)
Tel. +47 22 121 760, fax +47 22 121 761
kari@dne.no 

Intressentföreningen Packforsk, Innventia AB  (Sverige)
Telefon: +46  8 676 7000
e-post: anders.engstrom@innventia.com

Islands Håndverks- og Industriförbund (ISL)
Tel. +354 5 515 500, fax +354 5 515 532
david@si.is

Teknologisk Institut, Emballage og Transport
Tel. +45 72 20 31 50, fax +45 72 20 31 85
bbi@teknologisk.dk

Finnish Packaging Association (Finland)
Tel. +358 40 5891 891
antro.saila@pakkaus.com