Praktiske opplysninger

ScanStar 2018 arrangeres av Teknologisk Institut, Plast og Emballage


Påmelding

Påmeldingsskjemaet sendes inn innen 7. juni 2018 til Teknologisk Institut, Plast og Emballage.

Hver deltakende emballasje skal sendes inn i tre eksemplarer, der den ene er med produkt (om mulig) og to er uten innhold. Hver deltagende emballasje skal beskrives nærmere og skal underbygges med bilder, brosjyrer, USB-stick eller lignende, som gir opplysninger om emballasjen og dens anvendelse.

De deltagende emballasjer skal sendes til Teknologisk Institut, Plast og Emballage, Gregersensvej 6, 1 sal, DK-2630 Taastrup, Danmark senest 15. Juni 2018.

Deltagende emballasjer skal være tollbehandlet og må ikke medføre noen omkostninger for mottakeren.


Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon kontakt de respektive lands emballasjeforeninger/institutter:

Den norske emballasjeförening (Norge)
Tel. +47 22 121 760, fax +47 22 121 761
kari@dne.no

Intressentföreningen Packforsk, Innventia AB  (Sverige)
Telefon: +46  8 676 7000
e-post: anders.engstrom@innventia.com

Finnish Packaging Association (Finland)
Tel. +358 40 5891 891
antro.saila@pakkaus.com

Islands Håndverks- og Industriförbund (ISL)
Tel. +354 5 515 500, fax +354 5 515 532
david@si.is

Teknologisk Institut, Plast og Emballage
Tel. +45 72 20 31 50, fax +45 72 20 31 85
bbi@teknologisk.dk