Praktiske opplysninger

ScanStar 2020 arrangeres av den Finske Emballageforening


Påmelding

Påmeldingsskjemaet sendes inn 16. juni 2020 til den Finske Emballageforening:

The Finnish Packaging Association, Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI, FINLAND 

Hver deltakende emballasje skal sendes inn i tre eksemplarer, der den ene er med produkt (om mulig) og to er uten innhold senest 26. juni 2020.

Hver deltagende emballasje skal beskrives nærmere og skal underbygges med bilder, brosjyrer, USB-stick eller lignende, som gir opplysninger om emballasjen og dens anvendelse.

Deltagende emballasjer skal være tollbehandlet og må ikke medføre noen omkostninger for mottakeren.


Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon kontakt de respektive lands emballasjeforeninger/institutter:

Emballasjeföreningen (Norge)
Tel. +47 22 121 760
kari@emballasjeforeningen.no

Svenska Förpackingsgillet (Sverige)
Telefon: 
e-post: scanstar@gillet.nu

Finnish Packaging Association (Finland)
Tel. +358 40 5891 891
antro.saila@pakkaus.com

SI - The Federation of Iclandic Industries (ISL)
Tel. +354 591-0100
ingibjorg@si.is

Teknologisk Institut, Plast og Emballage
Tel. +45 72 20 31 50, fax +45 72 20 31 85
bbi@teknologisk.dk