Praktiske opplysninger

ScanStar 2017 arrangeres av Den finska emballageforening (Finnish Packaging Association)


Påmelding

Påmeldingsskjemaet sendes inn innen 7. juni 2017 til Den finska Förpackningsforeninge.

Hver deltakende emballasje skal sendes inn i tre eksemplarer, der den ene er med produkt (om mulig) og to er uten innhold. Hver deltagende emballasje skal beskrives nærmere og skal underbygges med bilder, brosjyrer, USB-stick eller lignende, som gir opplysninger om emballasjen og dens anvendelse.

De deltagende emballasjer skal sendes til Den finska Förpackningsforeningen (Finnish Packaging Association, Ritarikatu 3 b A2, 00170 Helsinki, Finland) senest 14. Juni 2017.

Deltagende emballasjer skal være tollbehandlet og må ikke medføre noen omkostninger for mottakeren.


Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon kontakt de respektive lands emballasjeforeninger/institutter:

Den norske emballasjeförening (Norge)
Tel. +47 22 121 760, fax +47 22 121 761
kari@dne.no

Intressentföreningen Packforsk, Innventia AB  (Sverige)
Telefon: +46  8 676 7000
e-post: anders.engstrom@innventia.com

Islands Håndverks- og Industriförbund (ISL)
Tel. +354 5 515 500, fax +354 5 515 532
david@si.is

Teknologisk Institut, Emballage og Transport
Tel. +45 72 20 31 50, fax +45 72 20 31 85
bbi@teknologisk.dk

Finnish Packaging Association (Finland)
Tel. +358 40 5891 891
antro.saila@pakkaus.com