Jury 2019

Årets jury består av:


Jury

Kari Bunes, Emballasjeforeningen, Norge - Formand

Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark

Hanna Koivula, Helsinki University, Finland

Sandra Pousette, IFP, Sverige

Ole Anton Bakke, Jotun A/S, Norge

 

SPA Observatør / Presse

SPA-observer: Antro Säilä, Pakkaus, Finland

Presserepræsentant: Per Øyvind Nordberg, Emballasjeforeningen (Packnews), Norge

 

Juryen kan ved behov hente inn ekstern ekspertise. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.