Jury 2018

Årets jury består av:


Jury

Søren Rahbek Østergaard, Teknologisk Institut, Plast og Emballage, Danmark - Formand

Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark

Markus Joutsela, Aalto University, Finland

Sandra Pousette, RISE, Sverige

Ole Anton Bakke, Jotun A/S Norge

 

SPA Observatør / Presse

Anders Engström, Innventia AB, Sverige - SPA Observatør

Allan Malmberg, Plast Panorama, Danmark - Presserepræsentant

 

Juryen kan ved behov hente inn ekstern ekspertise. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.