Jury 2017

Årets jury består af:


Jury

Antro Säilä, Finnish Packaging Association, Finland - Formand

Lasse Lavrsen, Toms Gruppen, Danmark

Markus Joutsela, Aalto University, Finland

Allan Dickner, IKEA, Sverige

Ole Anton Bakke, Jotun A/S, Norge

 

SPA Observatør / Presse

SPA-observer: Søren Rahbek Østergaard, Teknologisk Institut, Emballage og Transport, Danmark

Presserepræsentant: Johanna Nikunen,
Pakkaus /Finnish Packaging Association, Finland

 

Juryen kan efter behov indkalde ekstern ekspertise. Juryens afgørelse er endelig og kan ikke ankes.