ScanStar -kilpailun säännöt


SCANSTAR 2017 -PAKKAUSKILPAILUN  SÄÄNNÖT

1§  
Scanstar-pakkauskilpailun järjestää Suomen Pakkausyhdistys ry. yhteistyössä Scandinavian Packaging Associationin kanssa.

SPA on viiden Pohjoismaan pakkausalan yhteisön katto-organisaatio. Yhteisöt ovat:

            *   Suomen Pakkausyhdistys ry, Helsinki                                                                      
            *   Intressentföreningen Packforsk, Tukholma
            *   Teknologisk Institut, Emballage og Transport, Kööpenhamina
            *   Islands Hondvǽrks- og Industriforbund, Reykjavik
            *   Den Norske Emballasjeforening, OsloIlmoittautumisen kilpailuun voi jättää pakkauksen valmistaja, käyttäjä tai suunnittelija muiden osapuolten suostumuksella.Kaikki Pohjoismaissa suunnitellut ja valmistetut pakkaukset voivat osallistua edellyttäen, että ne on tuotu markkinoille ennen ilmoittautumista kilpailuun. Pakkaukset, joita ei ole tuotu markkinoille ennen ilmoittautumista tai ovat aiemmin osallistuneet Scanstar-kilpailuun, eivät voi osallistua. Myös pohjoismaisen yrityksen tilaama pakkaus voi osallistua kilpailuun.Pakkaukset arvioi SPA:n nimeämä tuomaristo, jossa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä.  Yksi jäsenistä edustaa alan pohjoismaista ammattilehdistöä. Tuomaristo voi käyttää ulkopuolista asiantuntemusta.

Tuomariston arvio perustuu yksinomaan SPA:n määrittämiin kriteereihin. Sen päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.Tuomariston arviointiperusteet ovat taloudellisia, teknisiä ja ympäristöön liittyviä. Lisäksi otetaan huomioon mm. pakkauksen graafinen ulkoasu, käsiteltävyys, toimivuus jakeluketjussa valmistajalta loppukäyttäjälle, kuljetus- ja käsittelyominaisuudet, materiaalin kulutus sekä kustannustehokkuus.


 
Osanottajien mukaan ilmoittamien pakkausten määrää ei ole rajattu edellyttäen, että ne täyttävät yllämainitut säännöt. Osallistuvia pakkauksia
lähetetään kilpailuun kolme kappaletta, joista yksi on (mikäli mahdollista) täytetty ja kaksi tyhjää.

 Jos kilpailupakkaus sisältää pilaantuvaa tai pakastettua tuotetta tai se on kooltaan erityisen suuri, pyydetään ottamaan yhteys omaan kansalliseen
organisaatioon toimituksen yksityiskohtien sopimiseksi.Ilmoittautumislomake, valokuva kustakin osallistuvasta pakkauksesta ja mahdolliset lisätiedot tulee täytettynä ja lähetettynä kilpailun järjestäjälle ennen 07.06.2017.

Kilpailuun ilmoitetut pakkaukset lähetetään osoitteeseen

Suomen Pakkausyhdistys ry
Ritarikatu 3 b A
00170 Helsinki

varustettuna merkinnällä Scanstar.

Kilpailuun ilmoitettujen pakkausten tulee olla perillä yllämainitussa osoitteessa viimeistään 14.06.2017.Osallistumismaksu on 1000 euroa jokaisesta ilmoittautumisesta. Lasku lähetetään ilmoittautumisen vastaanoton jälkeen.Palkituille pakkauksille myönnetään diplomi, joka jaetaan Scanpack yhteydessä. Palkinnon saajalla on oikeus käyttää Scanstar-tunnusta palkitussa
pakkauksessaan ja sen markkinoinnissa.


10§
Scanstar-palkinnon saanti on Pohjoismaissa ainoa tapa osallistua maailmanlaajuiseen WorldStar-pakkauskilpailuun. Osallistujan pyynnöstä palkittu pakkaus voidaan automaattisesti ilmoittaa mukaan WorldStar-kilpailuun.